Sunday, 27 December 2015

Wat is er toch aan de hand met grondstoffen?

Nog niet zolang geleden dacht iedereen, dat in verband met de schaarste de prijzen van de grondstoffen alleen maar konden stijgen.  Nu staan de grondstoffenprijzen op hun dieptepunt.
Er was natuurlijk een goede reden om een aanhoudende prijsstijging te verwachten, aldus Huub Teesing.  Veel landen in opkomst, zoals China en India, gebruiken meer grondstoffen dan rijke landen, die het meer van hun dienstensector moeten hebben.  De sterke groei van die opkomende landen, die nu al de helft van de wereldeconomie vormen, zou leiden tot steeds hogere prijzen voor olie, staal, koper en andere grondstoffen.
Dat gebeurde ook aan het begin van deze eeuw, maar sinds de kredietcrisis zijn de prijzen in een vrije val gekomen. Op dit moment zijn ze zelfs lager dan in de kredietcrisis, ondanks de welvaartsstijging in het Westen en ondanks de opkomst van landen als China, India en andere landen.  De prijsdalingen zouden het gevolg kunnen zijn van een afnemende groei(opkomende markten) respectievelijk lage groei(ontwikkelde landen), maar het zou ook kunnen duiden op een efficiënter gebruik van deze grondstoffen en toename van het aanbod dan wel de ontwikkeling van alternatieve hulpbronnen. Zo kunnen we nu al veel afvalstromen hergebruiken of omzetten in energie.  Moderne auto’s zijn op dit moment al voor meer dan 70% recyclebaar.  In elk geval is het prettig dat wij voor olie en gas nu minder afhankelijk zijn van het Midden-Oosten en Rusland, aldus Huub Teesing.  Toch zou ook de onrust op veel plaatsen in de wereld gezorgd kunnen hebben voor een lagere economische groei en prijsdruk op de grondstoffen, terwijl dat in het verleden juist andersom was.

Het blijft moeilijk om te voorspellen wat de toekomst ons zal brengen

Waarom lukt het Amerika niet om het gebruik van wapens in te dammen?

Elk jaar zijn er in Amerika schietincidenten, die eigenlijk niets met terroristische acties te maken hebben.  Dit jaar al meer dan 350 keer, waar minimaal 4 doden te betreuren waren. Het totaal aantal doden dit jaar bedraagt nu al meer dan 12.000 en als je het aantal zelfmoorden met vuurwapens erbij optelt, bedraagt het aantal slachtoffers meer dan 30.000 in 2015.  En toch lukt het de regering van Obama niet om met behulp van een wetswijziging, de verkoop van vuurwapens aan banden te leggen.  Een onbegrijpelijke zaak, naar de mening van Huub Teesing, die zijn oorsprong vindt in de “Bill of Rights”uit 1791.  Daarin wordt onder meer geregeld dat elke Amerikaan het recht heeft een vuurwapen te bezitten.
Daar zijn , ook in het recente verleden, wel beperkingen in opgenomen, met zelfs de mogelijkheid dat per staat te regelen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof lijkt zich nu afzijdig te houden van de discussie, die na elke aanslag weer oplaait. De grote bottleneck is het Amerikaanse congres, die weigert maatregelen te nemen om de verkoop van vuurwapens aan banden te leggen.  Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door een sterke lobby van de wapenindustrie, die niet graag ziet dat de verkoop van hun vuurwapens wordt beperkt. Maar hoe is het mogelijk dat ook labiele personen in het bezit kunnen komen van zelfs automatische wapens? Volgens Huub Teesing kan dit wel geregeld worden. En als je misbruik maakt van je wapenbezit, dat moet die vergunning kunnen worden afgenomen en de wapens in beslag worden genomen.  Maar ook dat verschilt per staat, wat de zaak zeer onoverzichtelijk maakt. 
Ook in Europa is de wetgeving niet centraal geregeld: in Duitsland en België kan je veel makkelijker aan een wapen komen, dan in Nederland. En met de huidige open grenzen kunnen ze ook gemakkelijk Nederland worden binnengevoerd.
Er is al heel veel geweld in de wereld en dan met name in het Midden-Oosten. En natuurlijk zijn er industrieën, die daarvan profiteren.  Het geweld in het Midden-Oosten en Oekraïne houdt de wapenindustrie in Rusland in leven.
We zijn, aldus Huub Teesing, weer heel ver weg van een veilige wereld.

Thursday, 10 December 2015

Zijn elektrische auto’s de toekomst?

Velen denken op dit moment, dat elektrisch rijden de toekomst is. De regering helpt daar ook een handje in mee, door die auto’s gunstig te belasten. Je zou daardoor minder fossiele brandstoffen gebruiken en dat is dan goed voor het milieu. Maar die auto’s moeten wel gemaakt worden en worden na verloop van tijd ook weer afgedankt. TESLA is zo’n voorbeeld. Deze auto’s worden nu in Tilburg geassembleerd. Het is bekend, dat veel componenten uit deze auto kunnen worden hergebruikt, maar het grote accupakket vormt de grootste uitdaging, aldus Huub Teesing.

De meeste accu’s en batterijen in bijvoorbeeld mobiele telefoons worden gemaakt met Lithium. Dit element komt uit mijnen in Argentinië, Bolivia en Chili. Het lijkt logisch om Lithium te recyclen uit batterijen en accu’s, maar zolang de kostprijs uit de mijnen lager is, zal dit niet op grote schaal worden gedaan. Er zijn ook accu’s met andere samenstellingen, bijvoorbeeld met metalen als kobalt en nikkel. Deze metalen zijn heel duur, waardoor recyclen wel loont.
Sommige fabrikanten nemen nu toch hun verantwoordelijkheid. Na gebruik in auto’s zijn er andere toepassingen mogelijk. In Amerika gebeurt het al, maar in Europa nog op zeer beperkte schaal. Als die accu’s worden gebundeld, kunnen ze worden gebruikt voor de opslag van zonne- en windenergie. Naar de mening van Huub Teesing zou deEuropese Unie dit veel meer moeten aanmoedigen. Umicore is een onderneming, die de hele accu weet te recyclen. Zo wordt kobalt, het duurste metaal in sommige accu’s, omgevormd tot een nieuw product, dat door de makers van accu’s en batterijen opnieuw gebruikt kan worden. Een groot deel van de accu, waar lithium is in verwerkt, wordt uiteindelijk gebruikt in de cementindustrie. Zo wordt het volgens TESLA mogelijk de accu’s in de nabije toekomst winstgevend te recyclen. En om die termijn te overbruggen, zullen regeringen financieel moeten bijspringen, aldus Huub Teesing

Saturday, 28 September 2013

Men moet Word Mooi Persoon In Order To Word goede zakenman als Huub Teesing

Door Huub Teesing voor anderen,kan de reactie op het hebben van een slechte start in de levensstijl verschillend zijn,ze kunnen ondervinden zo ondermaats dat,in frustratie,ze kiezen om te proberen om eruit te komen van hun ontberingen situatie door het verkrijgen van welvaart,ongeacht wat.
Deze overmatige druk blijkt dat zij niet in staat waren om akkoord te gaan,en daarom blijf bij,ontbering.In plaats daarvan zullen ze de strijd tegen het en zal bijna alles doen om het te voorkomen,ook al geeft het gebruik van illegale technieken,zoals diefstal of bedrog.
Hun zorg bij afwezigheid is zo krachtig dat ze nooit entertainment kunnen ontdekken in wat ze hebben,ook al is het meer dan ze nodig hebben.Gemotiveerd door de voortdurende wens om te krijgen en ton welvaart,ze geen voldoening uit te verkrijgen.
Onvermijdelijk,op een gegeven moment,zullen hun Hogere Zelf kenmerken zet ze ervaren om weer te gaan met ontberingen,totdat ze 100 % bevrijden zich van de zorg met niet voldoende is en dat is de oorzaak van alle ellende.

Huub Teesing weet dat de zorg met ontberingen exposities ontberingen.In de meeste gevallen zullen zij,bijvoorbeeld,wedden hun bezittingen weg op de inventaris beurs of in het gokken huis,naar de gevangenis als ze onrechtmatig verkregen ze, of worden gefrustreerd en hotel om sterke drank of medicijnen te kunnen om ze allemaal weer te verlagen.
En zelfs als ze omgaan met vast te houden aan hun middelen,zullen ze nog steeds onvoldoende tegenkomen in het midden,want 'het gevoel slecht' is wat ze een hekel en angst zo veel.Armoede voor hen symboliseert' onwaardigheid' wat hen buiten de stroom van feitelijke variëteit en bewaard in hun zorg met afwezigheid.
Volgens Teesing voorraadvorming welvaart voor de rijkdom van voordeel Huub is slechts een vertegenwoordiging van hun onzekerheid,angst,doubtfulness en lage eigenwaarde.Deze chronische,irritant,innerlijke emoties van onzekerheid overtuigen hen om hun levensstijl te wijden aan het verzamelen van 'dingen' (geld,woonplaats,bezittingen,energie en invloed) om te proberen om hun zorgen te verlichten.

Volgens Huub Teesing ervaring in de wereld van dualiteit iedere buitensporige ongewenste moeten gezond zijn door een overeenkomstige buitensporige afwezigheid. Ze mag dan wel minder dan degenen die weinig bezitten,maar worden geladen met de rijkdom van de echt leuk,goedheid en een beroep op de Huub Teesing filmpjes wetendheid dat een of andere manier hun levensstijl altijd worden opgevangen.
In deze,zoals bij de meeste omstandigheden in de levensstijl,de werkelijke definities blijven onzichtbaar en onbekend bij veel mensen.De waarheid is dat de enige echt talloze individuen zijn degenen die niets in hun leven hebben betaald en ze hebben geen belang meer bij afwezigheid of ontbering in hen.

Huub Teesing erkent dat absoluut herkennen niets betekent niet dat ze niet kunnen hebben of waarderen al de beste content items in levensstijl.Wat er gebeurt is dat ze direct worden aangeboden met alles wat ze nodig hebben en nog veel meer, omdat hun wensen zijn op basis van het volume van het begrijpen dat ze de moeite waard om de hulp van het geheel,steeds overvloedig melkwegstelsel.

Friday, 27 September 2013

Huub Teesing Geeft adviezen over hoe samen te werken met een nieuwe ondernemer

Voordat u kiest om samen te werken met een andere ondernemer moet u adviezen gegeven door Huub Teesing volgen en moeten ook voorzichtig zijn,want als je werkt samen met een onjuiste ondernemer ( s ),zul je uiteindelijk klagen.Het business concept kan worden gevangen als het gaat om de verbetering ervan te groeien of zijn ontwikkeling kan zeer traag zijn.

Dingen & Adviezen door Huub Teesing om Voorafgaand aan Samenwerken met een nieuwe ondernemer Think About :
1.) Verlangen om bedreigingen te kunnen nemen.
2.) Creativiteit en vaardigheden die nodig zijn om het bedrijf idee/kans lopen.
3.) Mogelijkheid om een deel van de hoeveelheid van de benodigde investeringen te spelen.Hoe winst,mislukkingen en verantwoordelijkheden/werkzaamheden moeten worden verdeeld.
4.) In staat om hun best en de vaardigheid van het bedrijf te doen.
5.) Is individu,betrouwbaar,vastberadenheid en in staat om over moeilijkheden.
6.) Self gedisciplineerd en motiveert groepsprestatie.
7.) Mogelijkheid om snel keuzes te maken.
8.) Zelf geïnspireerd en is in staat om anderen aan te moedigen.
9.) Altijd doelgericht en in staat om te presteren met de laagste begeleiding.
10.) Assured en in staat om bedrijf te blijven in keuzes gemaakt.
11.) Er aanbevelingen moeten worden om te zorgen voor zaken als verlies van het leven van de operator enz.

Vergoeding van Werken in partnerschap met een nieuwe ondernemer gegeven door Huub Teesing:
1) Risico's worden verdeeld.
2) Het bestaan?? van nieuwe vaardigheden.Iedere ondernemer heeft verschillende vaardigheden die essentieel zijn voor de ontwikkeling van het bedrijf zijn.
3) De benodigde investering is gemakkelijk opgevoed.
4) Wordt het voordeel van de creativiteit van elke ondernemer.
5) Er is algemene steun en het bespreken van de informatie.
6) Taken worden verdeeld.Elke ondernemer is verantwoordelijk voor wat hij doet.
7) Verwezenlijking van de doelstellingen is snel.

Hoewel coöperatieve bedrijf veel voordelen heeft,is er het nadeel dat het ook volgens Huub Teesing Het nadeel is ongeveer geïntroduceerd door samenwerking met operator die niet geschikt is of geschikt.
Fair trade producten Huub Teesing filmpjes zoals thee,koffie en thuis goederen die zijn gemaakt door het betalen van het dorp eigenaren en ambachtslieden een redelijke prijs voor hun producten.Het kopen van deze items voor instroom in particuliere huizen is een begin; petities eetgelegenheden,onderwijsinstellingen enz.om hetzelfde te doen kan een echt effect te hebben.

Naar de mening van Huub Teesing is een individu hoeft niet rijk te zijn,of zelfs om geld te hebben om extra,om een?? rol te spelen in de richting van een betere wereld.Als iedereen geholpen op de manier die het best passend hen,zou er geen kinderen in moeilijkheden.
(U kunt soms hebben goed geïnformeerde deze neigingen uzelf op een bepaald niveau. )Hoewel dit continue te genereren om meer zinnen moeten ze voortdurend in angst leven,de gedachte dat zonder het gemak van de inspiratie om te werken sneller en sneller op de fitness loopband machine als een rat in een krat beangstigt hen om het verlies van het leven in principe.

Huub Teesing is een Coöperatieve Zaken & a Kind Hearted Person & Likes om anderen te helpen

Veel van degenen die werden ontworpen met een 'zilveren lepel' in hun mondholte,en degenen die het hebben ontworpen naar de top door hun eigen aangeeft,kan het nodig zijn om al hun bezittingen en welvaart te verminderen om te kunnen tegenkomen wat het is om te hebben helemaal niets,en zijn onderworpen aan de govt.voor hun dagelijkse brood te krijgen,zegt Huub Teesing.
Dit was een van de belangrijke redenen Huub Teesing weet,waarom het publiek,zoals co-created de Excellent Depressieve stoornissen in de laatste millennium, met alle gevolgen levensstijlen overal.De Excellent Depressieve stoornissen te stellen dan de basis voor een enorme trend van belang dat verdelen over de hele wereld.
De ontmoeting van de enorme ontberingen was in die dagen een website naar een nieuw tijdperk,dat onafhankelijkheid en meer mogelijkheden geïntroduceerd voor zoveel en klaar de weg voor de religieuze trend nu gaande is.

De Slechte Rijke en de Wealthy Poor Concept door Huub Teesing:
Vreemd als het lijkt te zijn,vermogende particulieren vaak geconfronteerd met imperfecte en leegstaande omdat ze geen feitelijke verwijzingen te begrijpen wat het is om niets te hebben.Op dezelfde manier als de duisternis beschrijft licht, ontbering beschrijft welvaart.
Voor een Nepalese man die levensstijl in de natie,een winst van acht fondsen per maand kan de reguliere.Als hij naar de stad en erkent anderen maken maar liefst $ 100 per maand,ze ziet hij om rijk te worden.

Ter vergelijking,echter,Mensen in Amerika zou zichzelf respecteren,zoals hieronder de ontberingen lijn als zij ontworpen $ 1000 geld per maand.Op hun beurt,zouden ze zien dat iemand met een per maand winst van $5.000 zijn goed af .
Toch Huub Teesing weet dat velen van hen die dat bedrag en meer ontmoetingen hebben ze niets extra als ze zien een verlaten individu in de weg dat zelfs minder dan de Nepalese man in de landschappen kunnen verzamelen maken.

Dus die bestemd zijn om in beladen familieleden,met 100% vrije toegankelijkheid alles wat ze ooit zou willen,niet in staat zijn om hun welvaart te waarderen op alle.Het kan eigenlijk zo nutteloos voor hen dat ze het beleggen van factoren ze echt niet nodig of zelfs waarderen geworden,behalve misschien voor een korte duur tijd.
Toch zijn ze vaak erg terughoudend als het gaat om het verstrekken van een deel van het weg aan degenen in Huub Teesing filmpjes nood te helpen,behalve soms als bijdragen die zijn belastingen verzekering aftrekbaar.Ze ontdekken er geen eigenlijke doel voor wat ze bezitten.

Ter vergelijking,veel mensen zoals Huub Teesing ontworpen in zeer gebrekkige familieleden leren om kleine problemen te waarderen als grote geschenken,en hebben een betere greep op het gebruik van hun welvaart slim als ze fase in de stroom van verbazingwekkende verscheidenheid.
Ze hebben meer kans om bescheiden en ontvankelijk te blijven en zetten hun welvaart aan betaalbare gebruik,zowel voor hun individuele voordeel en dat van de gemeenschap te krijgen.Ze weten dat ontberingen op een begin leeftijd hen in staat stelt om hun levensstijl,hun familie en hun wereld waarderen.